Język:

You are here

Publikacje

Publikacje periodyczne

Sprawozdanie roczne, wydawane w czterech językach, przedstawia ogólny obraz firmy w skrócie. W tym dziale udostępniamy mediom komunikaty prasowe naszej firmy, jak również pliki archiwalne oraz wydania magazynu Ingenio ze wzmiankami o naszej spółce.

Publikujemy także katalog prezentujący innowacyjne rozwiązania naszej firmy; jest on systematycznie aktualizowany; nasi klienci znajdą w nim szczegółowe informacje na temat projektów, jakie zrealizowaliśmy w różnych dziedzinach.