Język:

You are here

Endesa

Systemy Handlowe Endesa
Sewilla, Hiszpania

Ayesa jest jednym z głównych dostawców usług rozwoju i wsparcia produkcji Systemów Handlowych Endesa oraz firm użyteczności publicznej w Hiszpanii i Latynoameryce. Specjalizuje się we wszystkich procesach związanych z zarządzaniem kampaniami, zawieraniem nowych umów, pomiarami zużycia, wystawianiem faktur, egzekwowaniem należności i obsługą klienta.      

Równocześnie dysponujemy zespołami wyspecjalizowanymi w informacji zarządczej i Business Intelligence (BI) dla jednostek biznesowych. W takich krajach jak Hiszpania, sektor energetyczny został poddany ukierunkowanemu procesowi liberalizacji, który wywołał dużą potrzebę zmian w systemach wpierających działalność Endesy.  

Wszystkie te zmiany zakładały niezwykły projekt, zarówno z punktu widzenia jego funkcjonalnego zakresu, jak i technologicznego, ponieważ Systemy handlowe Endesy muszą stawić czoła zarządzaniu milionami faktur. Stanowiło również wielkie wyzwanie metodologiczne i organizacyjne podjęcie się projektu o takiej rozpiętości pod presją bardzo krótkich i nieprzesuwalnych terminów.

Przedmiot działalności: