Język:

You are here

Cele i wartości

AYESA to grupa, która dzięki wiedzy, marzenia przekształca w rzeczywistość.

Grupa AYESA dysponuje wiedzą, doświadczeniem w inżynierii, informacjami i pomysłami, które przekładają się na innowacyjne usługi technologiczne. Dzięki temu może urzeczywistnić marzenia w każdym miejscu na świecie. 

Człowiek nowych czasów pragnie rozwoju: myśli o infrastrukturze, instalacjach, wyposażeniu, wyżywieniu, wodzie, energii, zarządzaniu publicznym, zdrowiu, sprawiedliwości, edukacji, bezpieczeństwie, komunikacji, rekreacji, czasie rzeczywistym, inteligentnej planecie i wszystkich przywilejach nowoczesnego społeczeństwa.

Grupa AYESA wdraża systemy informatyczne wspierające zarządzanie finansami publicznymi, służbą zdrowia, oświatą czy wymiarem sprawiedliwości. Projektuje infrastrukturę. Dostarcza rozwiązania dla produkcji samolotów; jest obecna w przemysłach paliwowych, chemicznym, biotechnologicznym, wydobywczym; zdalnie steruje systemem więziennictwa; projektuje aplikacje do tabletów; projektuje, nadzoruje i programuje rozwiązania dla transportu, kolei dużych prędkości, najnowszych systemów nawadniania, wodociągów i oczyszczania wody po to, żeby świat stawał się lepszy i bardziej sprawiedliwy.

Nasz model zarządzania zakłada, iż etyka biznesowa jest podstawową wartością niematerialną, tym samym firma prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec korupcji, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w naszym kodeksie etycznym, ale i we wszystkich podejmowanych działaniach.

Informacje powiązane
Kodeksu etycznego [PDF 431.83 KB.]